Financiële dienstverlening

Budgetbeheer

Bewindvoering

De procedure

Juridische hulpverlening

Contact

Klachtprocedure

Over SAB

Omdat we er samen uit moeten komen,    
zijn duidelijke afspraken nodig.    

 

 
 

 
Bewindvoering

Een bewindvoerder wordt benoemd door de Rechtbank (Kantonrechter). SAB is door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de Rechtbanken goedgekeurd. Dat betekent dat SAB mag optreden als corator, bewindvoerder of mentor.

Op de pagina De procedure leest u alles over het aanvragen van bewind bij de Rechtbank. Deze procedure wordt geheel door SAB verzorgd. Nadat de Rechtbank het bewind heeft uitgesproken, regelt SAB alle geldzaken voor de klant zoals bij Budgetbeheer. Het grote verschil is dat SAB ook verantwoording aan de Kantonrechter aflegt.

SAB rekent hiervoor een tarief dat door het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt vastgesteld. U kunt de tarieven vinden op de website van De Overheid . Soms worden de kosten door de gemeente vergoed. SAB controleert dat en zal indien mogelijk de vergoeding aanvragen.

Indien de gemeente aangevraagde bijstand niet toekent en u daarvoor wel volgens SAB in aanmerking behoort te komen, zal SAB een (gerechtelijke) procedure tegen de gemeente voeren. De kosten daarvoor worden meestal vergoed door de gemeente op basis van een veroordeling door de rechter.

Ook andere (gerechtelijke) procedures zullen door SAB gevoerd worden, wanneer daarvoor aanleiding bestaat. De noodzaak voor het voeren van procedures wordt door SAB in overleg met u vastgesteld.