Financiële dienstverlening

Budgetbeheer

Bewindvoering

De procedure

Contact

Klachtprocedure

Over SAB

Omdat we er samen uit moeten komen,    
zijn duidelijke afspraken nodig.    

 

 
 

 
Bewindvoering

Een bewindvoerder wordt benoemd door de Rechtbank (Kantonrechter). SAB is een professionele bewindvoerdersorganisatie. De Rechtbanken Rotterdam en Den Haag hebben SAB op een lijst geplaatst, zodat SAB door deze Recht-banken benoemd kan worden.

Op de pagina De procedure leest u alles over het aanvragen van bewind bij de Rechtbank. Deze wordt geheel door SAB verricht. Nadat de Rechtbank het bewind heeft uitgesproken, regelt SAB alle geldzaken voor de klant zoals bij Budgetbeheer. Het grote verschil is dat SAB ook verantwoording aan de Kantonrechter aflegt.

SAB rekent hiervoor een tarief dat door de Rechtbank wordt vastgesteld. Het tarief voor 2013 bedraagt € 89,49 per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangepast. Soms worden de kosten door de gemeente vergoed. SAB controleert dat en zal indien mogelijk de aanvraag verzorgen.

Indien de gemeente aangevraagde bijstand niet toekent en u daarvoor wel volgens SAB in aanmerking behoort te komen, zal SAB een (gerechtelijke) procedure tegen de gemeente voeren. De kosten daarvoor worden meestal vergoed door de gemeente op basis van een veroordeling door de rechter.

Ook andere (gerechtelijke) procedures zullen door SAB gevoerd worden, wanneer daarvoor aanleiding bestaat. De noodzaak voor het voeren van procedures wordt door SAB in overleg met u vastgesteld.