Financiële dienstverlening

Budgetbeheer

Bewindvoering

De procedure

Juridische hulpverlening

Contact

Klachtprocedure

Over SAB

Omdat gelijk hebben niet altijd gelijk is aan gelijk krijgen,    
helpen wij u ook graag met een bezwaar- of beroepsprocedure.    
 
 

Bezwaar- en beroepsprocedures

Stel u heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend voor een bij-standsuitkering en de gemeente weigert de uitkering toe te kennen of verstrekt een uitkering, die naar uw mening te laag is. Dan zit er meestal niets anders op dan bezwaar te maken bij de gemeente. Krijgt u dan nog niet de uitkering waarop u meent recht te hebben, dan is het instellen van beroep bij de Rechtbank noodzakelijk.

SAB weet als geen ander dat dit lastige procedures zijn en wilt u daarbij graag helpen. Hiervoor hoeft u geen klant bij SAB te zijn. Als u contact met ons opneemt, bekijken we samen wat uw probleem precies is en of SAB u daarbij kan helpen. Daarna maken we afspraken wat u zelf kan regelen en waarmee SAB u kan helpen.

Voor deze hulpverlening rekent SAB een redelijk tarief. Deze tarieven vindt u op de website van De Overheid . Vaak moet de gemeente dat tarief aan u vergoeden. In dat geval is de dienstverlening voor u gratis.