Financiële dienstverlening

Budgetbeheer

Bewindvoering

De procedure

Juridische hulpverlening

Contact

Klachtprocedure

Over SAB

Omdat wij ons werk altijd kunnen verbeteren,    
helpen wij u ook graag met de behandeling van uw klacht.    
 
 

Klachtprocedure

Hoewel wij onze uiterste bet doen om u zo goed mogelijk te helpen, kan het altijd voorkomen dat wij een fout maken. Als u vindt dat SAB een fout heeft gemaakt, dan vinden wij het prettig als u daarover direct overlegt met uw contactpersoon (degene die uw zaak behandelt). Uiteraard zal hij of zij er alles aan doen om de fout te herstellen.

Lukt dat niet of kan u er niet uitkomen met uw behandelaar, dan kent SAB een uitgebreide klachtprocedure. Deze is speciaal ontworpen om samen met u na te gaan wat in uw geval de beste oplossing is.

Uw klacht kunt u zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken. Uw behandelaar brengt u in contact met de medewerker, die uw klacht in behandeling kan nemen. U kunt ook een e-mail met uw klacht aan het bestuur sturen.

Email: bestuur@StichtingAenB.nl

We proberen uw klacht binnen 6 weken af te handelen. Lukt dat niet, dan krijgt u daarover bericht met zo mogelijk een nieuwe termijn.