Financiële dienstverlening

Budgetbeheer

Bewindvoering

De procedure

Juridische hulpverlening

Contact

Klachtprocedure

Over SAB

Omdat alle stappen goed doorlopen moeten worden,    
is zorgvuldigheid geboden.    

 

 
 

De procedure

Nadat er afgesproken is wat de SAB voor de klant zal gaan doen, treft SAB daarvoor de nodige voorbereidingen. Van de klant wordt verwacht dat hij/zij alle noodzakelijke inlichtingen en papieren aan SAB verstrekt.
Zijn er schulden, dan neemt SAB contact op met de schuldeisers. Samen met de klant stelt SAB een saneringsplan op en onderhandelt daarover met de schuldeisers. Vaak stellen schuldeisers zich soepeler op als zij weten dat SAB de zaak in behandeling heeft.

Ook zal SAB een boekhouding voor de klant opstellen. Hierin wordt precies bijgehouden hoeveel de klant ontvangt en uitgeeft. De klant kan het overzicht thuis via internet raadplegen.

Als SAB bewindvoerder van de klant moet worden, zal SAB de formulieren voor de Kantonrechter invullen en opsturen. De klant (en vertegenwoordiger) krijgt een oproep om samen met SAB naar een zitting te komen. Vooraf krijgt de klant daarover duidelijke informatie van SAB.

De Kantonrechter zal nagaan of het benoemen van een bewindvoerder noodzakelijk is en zal daarom een paar vragen aan de klant en SAB stellen. Daarna neemt de Kantonrechter een beslissing.

Maar ook als alles eenmaal geregeld is, zal de klant nog vragen hebben. Zolang u klant bij SAB bent, zal er regelmatig contact met u zijn, maar heeft u tussendoor een vraag, dan kunt u SAB altijd mailen of bellen.

Uw vragen worden dan snel en duidelijk beantwoord.