Rob Toussain             Rinus Bodbijl  
 
   

 
Financiële dienstverlening

Budgetbeheer

Bewindvoering

De procedure

Juridische hulpverlening

Contact

Klachtprocedure

Over SAB

Omdat het om (de financiën van) de klant gaat,    
vinden wij integriteit en klantvriendelijkheid erg belangrijk.    

 

 
 

 
Even voorstellen

Natuurlijk wilt u ook weten met wie u te maken krijgt als u zich aanmeldt bij SAB.
SAB is een stichting, die in 2006 is opgericht. Het bestuur van SAB bestaat uit Rob Toussain en Rinus Bodbijl.

De meeste werkzaamheden worden door Rob verricht. Rob is vanaf 2017 werkzaam bij SAB. Daarvoor heeft hij bij verschillende finaciele organisaties, waaronder banken, gewerkt.

Rinus werkt sinds de oprichting bij SAB De eerste jaren heeft hij het werk voor SAB gecombineerd met een baan bij een ministerie. Daarvoor heeft hij in verschillende functies bij verschillende organisaties in de sociale zekerheid gewerkt. In 2012 heeft hij besloten alle andere werkzaamheden op te geven en alleen voor SAB te gaan werken.

Rob en Rinus vinden het een sport om de klanten van SAB zo goed mogelijk te helpen en hun financiën op orde te houden. Als er sprake is van schulden, dan zullen zij er alles aan doen om die af te lossen of kwijtschelding te verkrijgen. Samen met de klant (of vertrouwenspersoon als de klant het niet zelf kan) zoeken zij naar mogelijkheden om het geld van de klant zo verantwoord mogelijk te besteden. De wensen en behoeften van de klant staan daarbij uiteraard voorop.